torsdag 19. mai 2016

FlexPower+ - Spar opp til 50%

Med Hacla FlexPower+ er det lett å spare opptil 50 % av forbruket på strekkfilm i forhold til tradisjonell strekkfilm. Samtidig får man en bedre stabilitet av godset på sine emballerte varer.
Hacla FlexPower+ er fremstilt på bakgrunn av en ny teknologi, såkalt nanoteknologi. Filmen produseres med hjelp av 9 lag som sammen bygger opp filmen med enda flere underliggende kryss lag. Denne måten og produsere på, sammen med en unik sammensetning av råvarer resulterer i en ekstremt punkteringsbestandig film i forhold til at den bare er på 15My. Filmen har også meget gode egenskaper for høy forstrekking. Den har meget høy bindekraft, selv med sine tynne kvaliteter.
Når man sammenlikner Hacla FlexPower+ sine unike egenskaper opp mot vanlig tradisjonell strekkfilm kommer det best fram. Med en vekt så tester man filmen og veier resultatet opp mot den tykkere filmen man har vært tvunget til å benytte tidligere. Våre tester viser en reduksjon i forbruk på opptil 50 % - et enestående kostnadsmessig resultat som også fører til en høy miljøgevinst.

La oss si man har et normalt forbruk på 305 gram pr. pall, så kan du komme helt ned i 150 gram ved bruk av FlexPower+
 Strekkfilm fra H. Clausen AS Telefon 64923732

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar