torsdag 9. juli 2020

Det finnes et veldig stort utvalg av emballeringsbånd. H. Clausen AS gir deg en innføring i utvalget og bruken av disse.

·       WG-bånd: (kalles også fiberbånd) passer for lett til middels tungt gods. Båndet er mykt mot godset, så vel som mot hendene. Forsegles med spenner og strammes for hånd eller med manuelt eller automatisk strammeverktøy.  WG-bånd er produsert av sammen limte polyestertråder,  er miljøvennlig og kan resirkuleres.

 

·       PP-bånd: passer for lett til middels tungt gods. Brukes manuelt eller i forskjellige typer stroppemaskiner, brukes ofte i komprimatorer. Forsegles enten med spenner og strammes for hånd eller med manuelt eller automatisk strammeverktøy eller ved smelting/sveising med egnet verktøy. PP-bånd er laget av polypropylen, som er miljønøytralt og kan gjenvinnes.

 

·       PET-bånd: passer for tyngre gods som skal fraktes. Båndet er meget elastisk og kan brukes manuelt eller i maskiner med friksjonsteknikk. Forsegles enten med plomber og strammes for hånd eller med manuelt eller automatisk strammeverktøy eller ved smelting/sveising med egnet verktøy. PET-bånd er produsert av polyester, som er miljøvennlig og resirkulerbart.

 

·       Stålbånd: passer for tungt gods som er utsatt for mekanisk slitasje og tøff behandling. Båndet er meget sterkt og uten elastisitet. Stålbåndet klippes og lukkes med plombe eller presses sammen med et plombeløst verktøy. Håndteres manuelt.


Når du skal velge hvilken emballeringsløsning dere skal ha er det et par spørsmål du bør stille deg:

1. Hvor mye stropper du daglig?


Er du i oppstartsfasen eller usikker på hvor mye som skal stroppes daglig? Velg en enkel løsning som det ikke koster for mye å komme i gang med. WG-bånd og PP-bånd selges gjerne i startpakker, der du får bånd, spenner og evt. et strammeverktøy til en fornuftig pris. Dette gjør at du kan prøve ut løsningen før du gjør større investeringer.

 

Hvis det er lite som skal stroppes eller sjelden vil det også være lurt å velge en startpakke. Den økonomiske investeringen er ikke stor og man slipper en diger maskin som står og tar opp plass ufortjent.

 

Stropper bedriften din hver dag, eller mye varer og gods av gangen bør dere se på muligheten for å investere i en stroppemaskin. Disse vil effektivisere arbeidet og lette arbeidsbelastningen for den som står for emballeringen. En stroppemaskin kan være en betydelig økonomisk investering så det er greit å være sikker på at den blir brukt. Den vil selvfølgelig også ta opp plass og kreve vedlikehold. Kjøper man en sånn uten at det er behov vil den fort bli et irritasjonsmoment.


2. Hva skal du stroppe?


Når du skal velge type bånd er det viktig å se på hva slags type gods eller varer som skal stroppes. For varer opp til 500 kg er både WG-bånd og PP-bånd i kombinasjon med manuelle eller automatiske verktøy en god løsning. For tyngre gods enn dette bør du vurdere PET-bånd eller stålbånd, med tilhørende verktøy.

 

Er godset tøyelig eller kan krympe under transport, så bør man ta hensyn til dette og velge et emballeringsbånd med høy elastisitet. PET-bånd er det mest elastiske alternativet, mens stålbånd er det minst elastiske. Har godset eller varene ujevn fasong eller er skjørt? WG-bånd er mykt og føyelig. Vil godset kunne utsettes for mekanisk slitasje, skarpe kanter eller røff behandling, så er stålbånd det beste alternativet.

 

3. Spenner eller plomber?


WG-bånd forsegles med spenner og strammes enten for hånd eller med et forholdsvis enkelt strammeverktøy. PP-bånd og PET-bånd kan også forsegles med spenner/plomber eller det kan smeltes/sveises med en egen maskin. Alle disse båndvariantene kan brukes i en rekke forskjellige halvautomatiske eller helautomatiske stroppemaskiner. Stålbånd håndteres manuelt og lukkes enten med plombe eller med et plombeløst verktøy.